TRABİS: Belgeli ve Belgesiz Alınabilecek Alan Adı Uzantıları

Paylaş

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

TRABİS ile birlikte alan adı tahsis işlemlerinde değişiklikler meydana gelecektir.

Nic.TR döneminde en çok işlem yapılan ve belgeli tahsis edilen com.tr, net.tr ve org.tr uzantılı alan adlarının tahsisi, TRABİS ile “belgesiz” ve “ilk gelen alır” prensibine uygun şekilde yapılacaktır.

gen.tr, biz.tr, tv.tr, web.tr, info.tr, bbs.tr, tel.tr ve name.tr uzantılarının tahsisi, belgesiz olarak yapılmaya devam edecektir.

gov.tr, edu,tr, bel.tr, k12.tr, av.tr, dr.tr, pol.tr ve kep.tr uzantılı alan adları ise önceden olduğu gibi TRABİS döneminde de belgeli şekilde tahsis edilecektir.

Aşağıda, tüm alan adı uzantıları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Belgesiz Olarak Tahsis Edilecek Alan Adı Uzantıları

COM.TR

Genellikle ticari amaçlara yönelik kullanılan bir alan adı uzantısıdır.

com.tr uzantılı alan adları Nic.TR dönemindeTicaret odasından alınmış unvan belgeleri veya marka belgeleri gibi resmi belgelere istinaden tahsis edilirken; TRABİS’in faaliyete girmesi ile “İlk gelen alır” prensibine uygun şekilde tahsis edilecektir.

com.tr uzantılı alan adları ile ilgili işlem yapmak için METUnic sayfasında yer alan “Alan Adı Sorgulama” kısmından uygunluk kontrolü yapabilir ve ilgili alan adına başvuru yapabilirsiniz.

NET.TR

net.tr uzantısı, çoğunlukla internet hizmeti veren kuruluş ve kişiler tarafından tercih edilir.

TRABİS öncesi dönemde belgeli olarak tahsis edilen bu uzantı, yeni sistemde “İlk gelen alır” kuralı ile belgesiz tahsis edilecektir.

net.tr uzantılı alan adları ile ilgili işlem yapmak için METUnic sayfasında yer alan “Alan Adı Sorgulama” kısmından uygunluk kontrolü yapabilir ve ilgili alan adına başvuru yapabilirsiniz.

ORG.TR

org.tr, vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. kuruluşların tercih ettiği bir alan adı uzantısıdır.

Nic.TR döneminde, belgeli olarak tahsis edilen bu uzantı; TRABİS ile birlikte belgesiz uzantılar arasına girmiştir. com.tr ve net.tr uzantıları gibi “İlk gelen alır” kuralı ile tahsis işlemi gerçekleştirilecektir.

org.tr uzantılı alan adları ile ilgili işlem yapmak için METUnic sayfasında yer alan “Alan Adı Sorgulama” kısmından uygunluk kontrolü yapabilir ve uygun ise tahsis işlemleri için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Belgeli Olarak Tahsis Edilecek Alan Adı Uzantıları

TRABİS sürecinde aşağıda yer alan, alan adlarına ait başvuru koşulları ve belgeler listelenmiştir.

AV.TR – Avukatlar, Hukuk Büroları ve Avukatlık Ortaklıkları

Bir avukatın şahsı için yapılacak başvurularda, ilgili alan adının, alan adı sahibi olacak kişinin adı ve soyadı ile uyumlu olması şartı aranır.

Avukatlık ortaklığı veya hukuk bürosu için yapılan başvurularda, ilgili alan adının, alan adı sahibi olacak ortaklığın veya büroda yer alan avukatların adı soyadı ile uyumlu olması şartı aranır.

Gerekli Belgeler:
 • Bireysel başvurularda alan adı sahibi olacak kişinin, kayıtlı oldugu ilin barosundan alınmış avukat oldugunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti
 • Şahsi, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili oldugunu ispatlayan belge
 • Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda,internet alan adı sahibi olacak büro veya ortaklıktayer alan her bir avukatın kayıtlı oldugu ilin barosundan alınmış avukat oldugunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri

BEL.TR – İçişleri Bakanlığı Kayıtlarında Yer Alan Belediyeler

bel.tr uzantılı alan adının, ilgili belediyenin adı ile uyumlu olması şartı aranır.

Gerekli Belgeler:
 • Belediyenin yetkili makamı tarafından imzalanmış, resmi talep yazısı

DR.TR – Tıp Doktorları, Doktor Ortaklıkları

Talep edilen alan adının, alan adı sahibi olacak kişinin adı ve/veya soyadı ile uyumlu olması şartı mevcuttur.

Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda, talep edilen alan adının, alan adı sahibi olacak ortaklıkta yer alan doktorların adı ve/veya soyadı ile uyumlu olması şartı aranır.

Gerekli Belgeler:
 • Alan adı sahibi olacak kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti
 • Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda, alan adı sahibi olacak ortaklıkta yer alan her bir kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti
 • Şahıs veya doktor ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin şahıs veya doktor ortaklığı adına ilgili işlem yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge

EDU.TR – YÖK Tarafından Tanınan Yüksek Öğretim Kurumları

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilir.

Başvuruda talep edilen alan adının ilgili yükseköğretim kurumunun adı ile uyumlu olması şartı aranır.

Gerekli Belgeler:
 • Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı
 • Kamu kurumu ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu kanıtlayan belge gereklidir.

GOV.TR – Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmektedir.

Gerekli Belgeler:
 • Başvuru sahibinin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı

K12.TR – Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), MEB’e bağlı veya MEB Tarafından Onaylanmış Okul Öncesi Eğitim Veren Kuruluş, İlköğretim, Lise ve Dengi Öğretim Kurumları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İlgili Mevzuatı Kapsamında Onaylanmış Özel Kreş, Gündüz Bakımevi, Özel Çocuk Kulübü Gibi Kuruluşlar

MEB, MEB’e bağlı veya MEB tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kuruluş, ilköğretim,lise ve dengi öğretim kurumları ile Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan onaylanmış kuruluşlara tahsis edilir.

Alan adının başvuruda bulunulan kurum veya kuruluş adı ile uyumlu olması şartı aranır.

Gerekli Belgeler:
 • Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı
 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan taraflar için yetkili makamlarca verilmiş kuruluş açma izin belgesinin noter onaylı sureti
 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge

KEP.TR – BTK Tarafından Yetkilendirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları

kep.tr alan adı uzantılarının tahsisine belgeli olarak devam edilecektir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından yetkilendirilen KEPHS’lere tahsis edilir.

hsY.kep.tr formatında olması ve BTK tarafından ilgili KEPHS için belirlenen “Y” sayısı ile uyumlu olma şartı aranır.

Gerekli Belgeler:
 • KEPHS’yi temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili KEPHS adına, ilgili işlemi yapmaya yetkili oldugunu ispatlayan belge

POL.TR – EGM ve Bünyesindeki Birimler

Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimlere tahsis edilir.

Gerekli Belgeler:
 • Yetkili makam tarafından imzalanmış resmi talep yazısı

TSK.TR – Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde Yer Alan Birimler

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimlere tahsis edilir.

Gerekli Belgeler:
 • Genel Kurmay Başkanlığı yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı

Kaynakça

Belgeli Tahsis Edilecek İnternet Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI )

İnternet Alan Adları Yönetmeliği (mevzuat.gov.tr)

Selen Demircan – METUnic – Kasım 2021

Daha Fazla İçerik

Popüler Yazılar

3. Kategori Başvuru Süresi Uzatıldı!

TRABİS, 14 Mayıs 2024 tarihinde 3. Kategori alan adı sahipleri için “.TR” başvuru süresinin 7 Ağustos 2024‘e kadar uzatıldığını duyurdu. 3. Kategori Nedir? “.TR Geçiş

Popüler Yazılar

How to Create .TR Pre-Order?

How to create pre-order for a new .TR domain name? How to create .TR pre-order for a domain name that is already in your METUnic